Please enable JS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
«Ωρίμανση Ακινήτων»
 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη ειδικών μελετών με σκοπό την απεμπλοκή των ακινήτων από μία πλειάδα προβλημάτων, με σκοπό την "απελευθέρωση" του ακινήτου και την μετέπειτα αξιοποίησή του.

Tο ειδικό τμήμα της εταιρείας αναλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ιδιοκτησιακά εμπόδια ή από δεσμεύσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση του ακινήτου.

Στη μεγάλη πληθώρα των εργασιών περιλαμβάνονται ακόμα και πολύπλοκες νομικές υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικά ζητήματα, αλλά και προβλήματα που αφορούν τη δασική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί αιγιαλού.

Την επίλυση ζητημάτων κάθε ακινήτου ακολουθούν ειδικές μελέτες για την περαιτέρω αξιοποίηση του ακινήτου.

 

 
Εκτίμηση Ακινήτων
 

Οι μελέτες εκτίμησης των ακινήτων που εκπονεί η εταιρεία μας ακολουθούν τα παγκόσμια και διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

Οι μελέτες εκτίμησης των ακινήτων μπορεί να αφορούν είτε μεμονωμένες περιπτώσεις ακινήτων ή ακόμα και ολόκληρα χαρτοφυλάκια.

Ιδιαίτερη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων όπως και στην εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το άρτιο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει επίσης μελέτες εκτίμησης ακινήτων με σκοπό τη δικαστική χρήση ή την εκπόνηση δικαστικών πραγματογνωμοσύνων.

 

Τραπεζική Διαμεσολάβηση
 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει ο ομίλος RPNV αφορούν την διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του επαγγελματία στα τραπεζικά ιδρύματα και φορείς μέσω της υπαγωγής – επιλογής ένταξης στα παρακάτω θεσμικά πλαίσια:

 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 • Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (106 Β ΠτΚ)
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος
 • Ανάλυση των αναγκών του επιχειρηματία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επίλυσης του θέματος
 • Εξειδικευμένη διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση
 

Επενδυτικές υπηρεσίες
 
Εκτός από την πρωτογενή εξυπηρέτηση, παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις ειδικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών στον τομέα των ακίνητων περιουσιών διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση, η τραπεζική, η νομική, η τεχνική. Έχουμε εμπειρία στην διαχείριση, τόσο χαρτοφυλακίων εκτελούμενων, όσο και μη εκτελεστικών χαρτοφυλακίων για λογαριασμό Ιδιωτικών, Ιδίων Κεφαλαίων, Επενδυτικών Τραπεζών και εντολοδόχων νέων δανείων που εξασφαλίζονται σε εμπορικά ακίνητα.
 

Υπηρεσίες Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
 

Παρέχουμε υπηρεσίες πλήρους εμβέλειας υπηρεσιών εσωτερικού δανείου και διοίκησης.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Δέουσα επιμέλεια
 • Ειδική συντήρηση
 • Προέλευση
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Μετανάστευση χαρτοφυλακίου
 • Αναφορές 
 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ακινήτων
 

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε αξιόπιστη καθοδήγηση που να αντανακλά αποκλειστικά τα συμφέροντα των πελατών μας.

Πιστεύουμε σε εξατομικευμένες λύσεις που παρέχουν άμεσες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ενισχύουμε μια εταιρική κουλτούρα που προάγει την καινοτομία και την υπευθυνότητα. Στόχος μας ως στρατηγικών συμβούλων είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι εξοπλισμένοι με τη γνώση για να λαμβάνουν αποφάσεις με εμπιστοσύνη.

Η RP Negotiations παρέχει καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις όπως:

 • Διερεύνηση τρόπων μείωσης του γενικού κόστους
 • Ανανέωση ή σύναψη μίσθωσης
 • Αναδιοργάνωση των χώρων εργασίας τους
 • Χρηματοδότηση ακινήτων και χώρων εργασίας
 • Επένδυση σε ακίνητα
 • Απαλλοτρίωση τόσο των βασικών όσο και των μη βασικών ακινήτων
 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 
Εργαζόμαστε αποκλειστικά μέσω διαμεσολαβητών και παρέχουμε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στους πελάτες σας σε ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει όσους έχουν πιστωτικές προσφορές, τους πρόσφατα αυτοαπασχολούμενους, ένα περίπλοκο εισόδημα, νέο πιστωτικό ιστορικό ή προηγούμενες οικονομικές δυσκολίες.
 

Μεσιτικές – Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
 

H «Red Pepper» μέσα από επενδυτικά fund αναλαμβάνει αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ διαθέτει και μεγάλο αριθμό ακινήτων (επαγγελματικά και επενδυτικά ακίνητα, γη) προς πώληση.

Το άρτιο στελεχιακό δυναμικό του ομίλου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αγοραπωλησία και μίσθωση του ακινήτου σας. Ο όμιλος αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών και ηλεκτρολόγου, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσίας, νομικές καλύψεις, καθώς και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πτυχιούχους επαγγελματίες.

Επίσης, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς με ασφαλιστικές εταιρείες αξιόπιστες, οι οποίες εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδας.